• Integrity Convention Centre
    Mall MGK Lt. 9
  • Contact
    021 2605 1888
  • Worship Service
    07:00 - 16:30 WIB
Ev. Lily Sulistyo
Pemesanan DVD Khotbah dapat dilakukan via telp di 021 2605 1888 / 021 2937 1333 atau melalui counter sekretariat pada saat Ibadah Raya Hari Minggu.

Yakub adalah salah satu nenek moyang bangsa Israel. Pendiri bangsa Israel ada tiga orang, Abraham Ishak dan Yakub. Lewat tiga orang ini, bangsa Israel berdiri dan akhirnya menjadi umat perjanjian. Nama Yakub yang artinya penipu ulung nantinya diubah menjadi Israel. Ada tiga tempat dimana Allah menampakkan diri kepada Yakub dan menjadi tempat Yakub mendapat penyertaan dan perkenanan Tuhan. A. Betel: Rumah Allah (Kej 28:19) • Yakub mendapat mimpi tangga dari bumi ke langit. • Yakub mendirikan batu Betel. BETEL Dalam Kejadian 28:11 mencatat Yakub mengambil sebuah batu sebagai alas kepala, dan langit sebagai atap dan tirainya. Yakub yang sebelumnya berhasil merebut berkat dari Esau, kini serentak juga menerima kesengsaraan di dalam pengembaraan. Ia harus melarikan diri dan kehilangan tanah yang dijanjikan. Ia kemalaman dan terpaksa tidur beralaskan batu yang terkesan jauh dari habitat manusia. Yakub mengambil batu sebagai alas kepala dan membaringkan diri. Batu itu digunakan sebagai bantal dengan muka bumi sebagai tempat tidur menandakan nasib pengungsi yang tinggal seorang diri. Batu itu kemungkinan berukuran agak besar karena nanti digunakan sebagai tugu. 1. Lambang Pemeliharaan Allah. Oleh pemeliharaan ini terjadi hubungan yang senantiasa terjaga antara sorga dan bumi. Rancangan-rancangan sorga dilaksanakan di bumi, dan semua perbuatan serta perkara di bumi ini diketahui di sorga dan dihakimi di sana. Para malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang melayani semua tujuan dan rancangan Allah Sang Pemelihara. Para malaikat adalah roh-roh yang giat, yang senantiasa naik turun. Mereka tidak beristirahat, siang atau malam, dari melayani, sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan untuk mereka. Mereka naik, untuk memberikan laporan atas apa yang sudah mereka perbuat, dan untuk menerima perintah-perintah. Lalu kemudian turun, untuk melaksanakan perintah-perintah yang sudah mereka terima. Penglihatan ini memberikan penghiburan yang sangat tepat pada waktunya kepada Yakub, dengan memberi tahu dia bahwa ia mempunyai pemandu dan penjaga yang baik, pada waktu ia keluar dan masuk. Penghiburan bahwa, meskipun ia terpaksa mengembara dari rumah ayahnya, namun ia tetap diperhatikan oleh Sang Pemelihara yang baik, dan dilindungi oleh malaikat-malaikat kudus. 2. Lambang Kepengantaraan Kristus. Yesus Kristus adalah tangga (stairway) yang satu-satunya antara Allah dengan manusia. Sehubungan dengan teks ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah PINTU, Akses masuk menuju Sorga (Prosagôgê). Keselamatan hanya melalui Dia. Sebab dalam Dia, Allah telah merangkul manusia untuk dapat datang kepada-Nya. B. Mahanaim: Bala tentara Allah menyertai Yakub (Kej 32:2) • Yakub bertemu dengan malaikat Allah. • Sekalipun jauh dari orang tua dan keluarga, Yakub tidak sendirian. MAHANAIM Yakub telah menaati perintah Allah dengan meninggalkan Laban dan kembali ke tanah Kanaan (Kej 31:13), kini Yakub memasuki wilayah menuju kediaman Esau kakaknya (di pegunungan Seir) yang pernah bermusuhan dengannya. Allah mengirim para malaikat untuk meyakinkan Yakub akan kehadiran dan perlindungan-Nya. Telah lebih dari dua puluh tahun telah berlalu, Yakub lari dari saudaranya, Esau. Ia lari sendirian menuju Haran dengan tidak membawa bekal harta. Kini telah berlalu sejak kemarahan Esau yang berniat membunuhnya karena Yakub "mencuri berkat"-nya dan Esau bersumpah untuk membalas dendam. Kini kedua bersaudara ini saudara akan bertemu lagi. Apakah Esau masih marah? Ataukah kemarahanya telah berlalu dan Allah Abraham telah melunakkan hatinya? Yakub diliputi dengan keraguannya akan sikap abangnya Esau jika dia akan bertemu dengannya. Peristiwa supranatural ini memberikan keyakinan kepada Yakub untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Baik dalam perjalanan ke luar Kanaan maupun ketika kembali, para utusan surgawi ini mengunjungi Yakub untuk membuatnya sadar akan penyertaan Allah kepadanya. Kehadiran Bala Tentara Sorga ini memberikan lingkaran perlindungan yang menakjubkan di sekeliling orang-orang yang dalam perjalanan itu. Sebuah gambaran indah mengenai keamanan dan perlindungan serta ketenangan jiwa (bandingkan 2 Raja 6:15-17). Di sini, Yakub menunjukkan rasa takutnya akan Allah, dan menyatakan imannya kepada Allah. Ia benar-benar menyerahkan diri ke tangan Tuhan untuk memperoleh kemenangan dan kelepasan. Yakub tidak tenggelam dalam ketakutan dan keputus-asaaannya. Ada pepatah mengatakan "Tolonglah dirimu sendiri, maka Allah akan menolongmu." Pepatah ini mengajarkan kepada kita bahwa: Allah menjawab doa-doa kita dengan mengajar kita untuk juga berani dan cekatan mengatur perkara-perkara kita dengan bijak. Sebagai seorang yang beriman tidak boleh bersikap pasif berdoa saja, melainkan juga bekerja. C. Pniel: Wajah Allah (Kej 32:30) • Yakub bergumul dengan Allah – dan ia menang • Nama Yakub (penipu ulung) diubah menjadi Israel (perkasa dihadapan Allah dan manusia) PNIEL Lokasi Pniel diberikan secara persis oleh Yakub dimana ia telah bergulat dengan seorang malaikat. Itu sebabnya ia menyebut tempat ini Pniel karena di sana Yakub telah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa melihat Allah "muka dengan muka ( ??????? ??????????? PANIM 'EL PANIM, face to face),"(Kej 32:22-31). Dalam Kejadian 32:30 Yakub melihat Allah menampakkan diri sebagai seorang malaikat – Dia tidak betul-betul melihat Allah, apa yang dilihat Yakub ini hanyalah "teofani." Hasil perjumpaan Yakub dengan Allah 1. Perjalanan yang berat dan melelahkan diubah menjadi perjalanan yang penuh kesegaran dan kekuatan. 2. Ketakutan dan kekhawatiran diubah menjadi keberanian dan penuh iman. 3. Sifat dan karakter yang buruk diubah menjadi manusia berkarakter Kristus. 4. Yang tadinya mengandalkan kekuatan sendiri menjadi bergantung kepada anugerah dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau diubahkan menjadi orang yang dipakai secara luar biasa seperti Yakub, kita harus intim bergaul dengan Allah dalam situasi apapun. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah muka dengan muka, kita akan mengalami perubahan dan memiliki karakter Kristus. TUHAN YESUS MEMBERKATI

Persembahan

Follow

Bagi Bapak / Ibu yang membutuhkan Ringkasan Khotbah Ibadah Raya I s/d V, 2PM Service, Kebaktian Tengah Minggu, Women Of Integrity maupun Doa Fajar via Whatsapp atau Email Whatsapp Email